Klubben for alle

i Lister regionen med interesse

 for buejakt

 

Kontakt informasjon:

Post

Telefon +4790191825

Annen informasjon

    Linker

 

Visste du at? 

 

  

 • Det er tillatt å jakte med bue i Danmark, Finland og på Åland.
 • Anbefalt maks avstand for bruk av bue på rådyr, er 20 meter.  Ikke fordi man ikke treffer på lenger avstand, men fordi dyret kan bevege seg ide man trekker av.
 • En buejeger skyter ikke på mål som beveger seg.
 • En buejeger skytter ikke på dyret dersom man er oppdaget.
 • En buejeger må være flink i avstandsbedømmelse under varierende forhold.
 • Kamuflasje er viktig for en buejeger.
 • Viktige stikkord i forbindelse med kamuflasje er. bakgrunn, belysning og bevegelse (BBB).
 • Posteringsjakt ofte foregår fra en plattform 2 – 4 meter oppe i et tre.
 • Lukt fra kropp og klær spiller en stor rolle når man jakter på kloss hold.
 • En jaktbue (compound) er det våpen som krever mest individuell tilpassning.
 • En jaktbue (compound) er like treffsikker som en rifle, dersom man sammenligner på våpenets praktiske skuddavstand.
 • En compoundbue må trimmes før man skyter den inn.
 • En jaktbue må være tilpasset det vilt man skal jakte.
 • Enhver bue har en minimum pilvekt man ikke skal gå under.
 • En jaktpil er like effektiv som en riflekule.
 • Lette piler gir mer buestøy enn tyngre piler.
 • En pil må ha riktig stivhet i forhold til buekraft.
 • Lette piler kan ødelegge buen over tid.
 • Det omsettes mindre energi til en lett pil enn til en tyngre.
 • Pil utstyrt med jaktspiss krever mer fintrimming av bue enn pil med feltspiss.
 • Raske jaktpiler krever mer fintrimming av buen.
 • En jaktpil passerer normalt gjennom byttet.
 • Jaktspissen skal være barberblad skarp for å kutte alt den kommer i berøring med, og ikke skyve noe til side.  Knivskarp er ikke skarp nok.
 • Den beste trening en buejeger kan få, er regelmessig trening i realistisk jaktsti med ukjente avstander, der man skyter på modeller av det vilt man skal jakte.
 • I noen land der kaliber 308 og 30-06 ikke er tillatt på storvilt, er det tillat å jakte med bue.
 • I noen land der 375 H&H er minimum kaliber for enkelte arter, er det tillatt å jakte med bue.
 • I USA er det over 4 millioner buejegere, og utgjør nesten 20% av den totale jegerstand. 
 • I USA jakter ca 98% buejegerne også med ordinære kruttvåpen.
 • Danmark har ca 1100 buejegere
 • Majoriteten av danske buejegere skyter med compoundbue.
 • Landets eneste permanente treningsbane for buejegere ligger i Kvinesdal.

 

Copyright ® 2011 Buejeger.net  
Lister Buejegere