Klubben for alle

 for buejakt

i Lister regionen med interesse

Lister Buejegere

Om klubben

Etablert 21. desember 2001.

Ca 30 medlemmer i 2016 

Klubbens jaksti 3D bane ligger på Moi i Kvinesdal.  Banen er åpen alle dager i uken. 

Posisjon

N58 grader 20.219

E7 grader 02.244

Kontakt informasjon:

Telefon +4790191825

Annen informasjon

Copyright ® 2011 Buejeger.net

Visste du at? 

Det er tillatt å jakte med bue i Danmark, Finland og på Åland.

 

Anbefalt maks avstand for bruk av bue på rådyr, er 20 meter.  Ikke fordi man ikke treffer på lenger avstand, men fordi dyret kan bevege seg ide man trekker av.

 

En buejeger skyter ikke på mål som beveger seg.

 

En buejeger skytter ikke på dyret dersom man er oppdaget.

 

En buejeger må være flink i avstandsbedømmelse under varierende forhold.

 

Kamuflasje er viktig for en buejeger.

 

Viktige stikkord i forbindelse med kamuflasje er. bakgrunn, belysning og bevegelse (BBB).

 

Posteringsjakt ofte foregår fra en plattform 2 – 4 meter oppe i et tre.

 

Lukt fra kropp og klær spiller en stor rolle når man jakter på kloss hold.

 

En jaktbue (compound) er det våpen som krever mest individuell tilpassning.

 

En jaktbue (compound) er like treffsikker som en rifle, dersom man sammenligner på våpenets praktiske skuddavstand.

 

En compoundbue må trimmes før man skyter den inn.

 

En jaktbue må være tilpasset det vilt man skal jakte.

 

Enhver bue har en minimum pilvekt man ikke skal gå under.

 

En jaktpil er like effektiv som en riflekule.

 

Lette piler gir mer buestøy enn tyngre piler.

 

En pil må ha riktig stivhet i forhold til buekraft.

 

Lette piler kan ødelegge buen over tid.

 

Det omsettes mindre energi til en lett pil enn til en tyngre.

 

Pil utstyrt med jaktspiss krever mer fintrimming av bue enn pil med feltspiss.

 

Raske jaktpiler krever mer fintrimming av buen.

 

En jaktpil passerer normalt gjennom byttet.

 

Jaktspissen skal være barberblad skarp for å kutte alt den kommer i berøring med, og ikke skyve noe til side.  Knivskarp er ikke skarp nok.

 

Den beste trening en buejeger kan få, er regelmessig trening i realistisk jaktsti med ukjente avstander, der man skyter på modeller av det vilt man skal jakte.

 

I noen land der kaliber 308 og 30-06 ikke er tillatt på storvilt, er det tillat å jakte med bue.

 

I noen land der 375 H&H er minimum kaliber for enkelte arter, er det tillatt å jakte med bue.

 

I USA er det over 4 millioner buejegere, og utgjør nesten 20% av den totale jegerstand. 

I USA jakter ca 98% buejegerne også med ordinære kruttvåpen.

 

Danmark har ca 1100 buejegere

 

Majoriteten av danske buejegere skyter med compoundbue.

 

Landets eneste permanente treningsbane for buejegere ligger i Kvinesdal.